Sara Nyman

Mitt namn är Sara Nyman och jag tog min veterinärexamen 1990. De första åren arbetade jag som distriktsveterinär i Värmland. Därefter, mellan 1993 och fram till 2001, var jag forskare och lärare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Mitt avhandlingsarbete handlade om hästars dricksvattenbehov och vätskebalansreglering vilket då var ett relativt outforskat men mycket aktuellt ämne inför det att OS skulle avgöras i ett varmt och fuktigt Atlanta år 1996.

År 2001 flyttade familjen till Småland strax utanför Vetlanda där jag bedrev häst- och smådjurspraktik på heltid fram till 2008. Under den perioden arrangerade vi också ett antal fortbildningskurser för veterinärer (Hästutfodring, Hjärtsjukdomar smådjur samt i Kattmedicin). Alla med världsledande föreläsare, såväl från Sverige som från övriga Europa.

I augusti 2008 fick jag anställning som forsknings- och utvecklingsansvarig samt lärare vid Flyinge AB utanför Lund. Förutom att arbeta med utveckling av undervisningen fick jag också möjlighet att genomföra ett forskningsprojekt där olika faktorer som kan påverka hästars frivilliga vattenintag studerades.

Efter några år av pendlande har jag nu återvänt hem för att arbeta med privat häst- och smådjurspraktik. Eftersom jag brinner för förebyggande vård genom att sprida kunskap om vad som orsakar sjukdom och skador hos våra djur är jag dessutom en flitigt anlitad föreläsare inom dessa ämnen.

Kommentarer inaktiverade.